TÄNAVUNE O-hooaeg on 45!

Tänavune O-aasta saab olema 45. Saaremaal. 24. mai on ülemaailmne orienteerumispäev. Oleme sellele päevale planeerinud koguni 2 neljapäevakut. Esmakordselt on hommikupoole kell 9-12 võimalik osaleda Muhu neljapäevakul Liival. Õhtupoole aga Kuressaares. Viimasel 27 aastal on neljapäevakute võistlusklasside koondarvestuse võitjaid ja korraldajaid autasustatud Külliki Järvila selleks tarbeks valminud graafilise lehega, millelt ei ole puudunud orienteerumistähis ning klubi vapiloom -Metssiga. Loodame, et seda saame teha ka tänavu. Ootame kõiki saarlasi ning külalisi meie metsaradadele orienteeruma! Okas Päkka!
Saaremaa Orienteerumisklubi
 

Tulekul!

Teade kodulehel

45 aastat orienteerumisneljapäevakuid Saaremaal.

Tänavune orienteerumishooaeg oli  45.  Korraldati 12 neljapäevakut. Neljapäevakutel oli osalejaid  473, 674  stardikorraga.

Orienteerujate tänu kuulub neljapäevakute korraldajaile.

Hooaja lõpetamine on 7. detsembril  kell 18 Kuressaare Spordihoone õppeklassis.