Praktillista restaurointia edeltivät perusteelliset rakennushistorialliset tutkimukset. Vanhojen kaupunginsuunnitelmien ja valokuvien avulla löydettiin asiatietoa entisistä rakennuksen haltijoista ja siinä tehdyistä muutoksista.

Lopullisen varmuuden arkistotietojen paikkansapitävyydestä antoivat tutkimukset. Niiden käydessä poistettiin talon seiniltä rappaus, jonka alta löydettiin kiinnimuuratut aukot ja monta kertaa uudelleen rakennettujen muurien vanhoja lohkokivisiä yksityiskohtia.

Kuressaaren vaakahuoneen rakentamisen idea on peräisin ruotsalaiselta magnaatilta Magnus Gabriel de la Gardielta, joka hallitsi Saarenmaata vuosina 1648-1654. Rakennuksen valmistumisvuosi - vuosi 1663 - on hakattu barokkityylissä rakennuksen päätyyn. Katon harjalla oleva sepän takoma tuuliviiri on vudelta 1664.

Vaakahuonetta käytettiin kauppatarvikkeiden punnitsemiseen - siellä olivat kaupungin leimatut (kaikkein tarkimma) punnukset, taksoittamiseksi, käyttöönotettavien punnuksien ja mittojen kontrolloimiseksi ja kaupankäyntiin. Kun konkreettista tietoa ajankohdasta, milloin vaakahuone rakennettiin, ei ole löydetty, niin voidaan sen ajanjakson kohdalta esittää vain oletuksia.

Kahden kerroksen korkuinen Vaekoda on rakennettu samassa kohdassa aikaisemmin sijainneen yksikerroksisen rakennuksen perustalle. Sen oletuksen tueksi on se, että talon väliseinät ovat ensimmäisessä kerroksessa paksummat. Pohjansodan aikana - 1710 paloi koko kaupunki. Silloin säilyivät ainoastaan yksittäiset kivitalot, niiden joukossa oli myös vaakahuone. Sodan jälkeen siirtyi vaakahuone kruunun haltuun ja rakennus otettiin kaupungin vartioston käyttöön. Taloon rakennettiin huoneiden lämmittämiseksi ja ruoan valmistamiseksi uunit ja korsteeni.

Talon ulkopuoliselle kyljelle tehtiin raput, jotka veivät toiselle kerrokselle. Rakennuksen pihanpuoleiseen osaa liitettiin matala sivurakennus, jolla ei ole mainittavaa arkkitehtuurista merkitystä. Rakennus toimi vartioston tilana vuoteen 1830. 19. Vuosisadan loppuun sijaitsi vaakahuoneessa kaupungin postitoimisto (e. hevospostiasema , 1912).

V. 1906 oli vaakahuoneen toisessa kerroksessa Saarenmaan ensimmäinen yksityisen puhelinverkon keskus, silloisen hevospostiaseman päällä. Sen aikaisista korjauksista todistavat F.S. Sternin gravyyrit, jotka kuvaavat Kuressaaren toria 1830-1860.

Kahdenkymmenenden vuosisadan alkupuolella oli vaakahuoneessa monenlaiset kaupat - sekatavarakauppa, viini- ja liköörikauppa. Sillä perioodilla rakennettiin myös rakennuksen ulkopuolinen fasaadi vielä kerran. Ikkunat, jotka olivat kaariportin kohdalla, muurattiin kiinni. Kaariportti tehtiin pienemmäksi ja kahden puolen ovia avattiin ikkunat.

Rakennuksen palauttamista vaakahuoneeksi ei ollut ajankohtainen koska tiedot siltä ajanjaksolta ovat puutteelliset. Säilynyt on vain alkuperäisen rakennuksen pohjakehä ja osa julkisivua. Nykyään on rakennuksessa kahvila-pub "Vaekoda". Jos se on oikea käyttö niin tärkeälle rakennukselle, sellaisessa kaupungissa, sen näyttää aika!