1997. aastal käivitati Saare Maavalitsuse eestvedamisel projekt, mille eesmärgiks on selgitada, millised on tehnilised ja majanduslikud võimalused püsiühenduse loomiseks Saare maakonna (Muhu saare) ja mandri vahele.

Samal aastal toimus "Silla" konverents, mille tulemusena moodustati maavanema juhtimisel komisjon ja kuhu kuuluvad esindajad erinevatest ministeeriumitest, institutsioonidest, maavalitsusest, riigikogust ja mujalt.

Suure väina projekt on leidnud elavat huvi mitmes välisriigis - Norras, Rootsis, Soomes, Taanis, Jaapanis. On teostatud ja on alustatud juba mitmete vajalike uurimitöödega.

Komisjon on esitanud omad seisukohad:

 

  • Püsiühenduse (silla) rajamine Muhu - ja Saaremaa ühendamiseks mandriga on reaalne projekt kui võrrelda juba ehitatud või ehitamisel olevate püsiühendusprojektidega meie naaberriikides.
  • Silla pikkus peaks olema ligikaudu 4 kilomeetrit. Alternatiivne tunnel oleks veidi pikem. Sillatalade toetamisvõimalused on head ning vee sügavused mõistlikud.
  • Silla ehituskulud moodustavad ligikaudu 100 miljonit EUR ehk 1,6 miljardit krooni. Tunneli rajamise kulud võivad olla isegi väiksemad kui pinnas osutub küllalt sobivaks. Kuna saartel elab alaliselt ligikaudu 40 000 elanikku, siis kulutataks investeeringuteks 2 500 EUR elaniku kohta.

    Tegelikult mõjutab aga silla ehitamine Eesti ühiskonda märksa laiemalt, sest seda kasutaks suur hulk saartel suvekodusid omavaid inimesi, saarlaste perede liikmed, kes elavad ja töötavad mandril, kuid perekondlikel põhjustel külastavad tihti saari, samuti Hiiumaa lõunapoolne elanikkond, kellele see oleks alternatiivseks transpordi variandiks.
  • Soomes lõpetati hiljuti 1 100 m pikkuse silla ehitamine, mis ühendab Raippaluoto saart mandriga. Saarel elab 2 000 inimest. Kui arvestada selle silla maksumust elaniku kohta, siis on see viis korda kõrgem kui Saaremaa silla puhul.
  • Rootsi riik ehitas Ölandi saart mandriga ühendava silla juba 1972.a. Silla pikkus on 6 km. Ölandil elab umbes 20 000 elanikku ja silla rajamine peatas elanike väljarände saarelt, samuti tõstis reisijate arvu kuuekordseks.
  • Praegune ühendus saartega maksis riigile 1998.a. 40 miljonit krooni, kusjuures parvlaevade kasutajad maksid teenuse eest veel enam. Riigipoolse toetuse kasv 2005. aastaks on planeeritud ligikaudu 90 miljonile kroonile. Vastavalt TTÜ poolt läbiviidud uuringule eelistaks 88% tänastest teenuste kasutajatest püsiühendust ka sel juhul kui nad peaksid maksma sama palju kui parvlaeva üleveo eest.
  • Saaremaa püsiühenduse ehitamine võiks alata kõige varem 5 aasta pärast. Vastavalt eelkalkulatsioonidele võiks sild hakata kasumit andma, kui ta on välisinvestorite jaoks huvipakkuv ja ehitamine toimuks rahvusvahelise finantseerimise abil.
  • Norra maanteeamet koostas Suure väina ühendust puudutava aruande, kus vaadeldakse ka tunnelivarianti, samuti on toodud ära nendepoolsed järeldused ja soovitused.