ERIHOOLDEKODUD:
Sõmera Hooldekodu
Kärla vald, Sõmera asula
93501
tel.45 72 685
- 340 kohta. Ühe koha maksumus kuus 2600.-
Väljakujunenud meele- ja käitumishäiretega, psühho-
kroonikute ning sügava ja raske vaimupuudega
inimeste alaline ja ajutine hooldus, rehabilitatsiooni-
tegevus
Kogula Hooldekodu
Kärla vald, Kogula küla
93501
tel.45 72 696
- 100 kohta. Ühe koha maksumus kuus 2600.-
Väljakujunenud meele- ja käitumishäiretega, psühho-
kroonikute ning sügava ja raske vaimupuudega
inimeste alaline ja ajutine hooldus, rehabilitatsiooni-
tegevus

LASTEKODUD:
Kuressaare Väikelastekodu
Pargi tn.2, Kuressaare
93813
tel.45 33 781
- 30 kohta. Ühe koha maksumus kuus 4250.-
Sügavate ja raskete vaimsete ning füüsiliste puuetega
laste ajutine ja alaline hooldus,koolitus.
Meditsiiniline -, psühholoogiline -, füüsiline - ja sotsiaalne rehabilitatsioon
- 10 kohta. Vanemliku hoolitsuseta laste ajutine ja
alaline hooldus, sotsiaalne rehabilitatsion, toimetulekuõpetus

ÜLDHOOLDEKODUD:
Sõmera Hooldekodu
Kärla vald, Sõmera asula
93501
tel.45 72 685
Kihelkonna Valla Hooldekodu
Ravi 1, Kihelkonna
tel.45 46 551
Pähkla Hooldekodu
Pähkla, Kaarma vald
tel.45 47 209
Pärsama Hooldekodu
Pärsama, Leisi vald
tel.45 73 536
Kuressaare sotsiaalmaja
Pikk 70, Kuressaare
tel.45 29 794