Bänner
Lasteaiad PDF Prindi
1999.a. 1. septembri seisuga on Saare maakonnas kokku 20 lasteaeda ja 3 lasteaed - algkooli. Neist Kuressaare linnas 8 ja maal 15 asutust. Kohalike omavalitsuste halduses on 22 lasteaeda, 1 on eralasteaed.

Rühmade arv lasteasutustes on kokku 79, neist 3 erirühma.
Kuressaare II Lasteaias on 2 tasandusrühma, kuhu võetakse vastu lapsi, kellel on kõnepuue ja arenguhäired.

Kuressaare I Lasteaias on 1 nägemispuudega laste rühm, kuhu võetakse vastu lapsi, kellel nägemispuue takistab alushariduse omandamist tava- või sobitusrühmas.
AsutusAadressTelefon,
e- mail
Aste LasteaedAste
93701, Kaarma vald

45 47 131,
astelasteaed@hot.ee

Eralasteaed "Kõige Suurem Sõber"Kuressaare
Uus-Roomassaare 14A
45 33 241,
piretkaa@hot.ee
Pihtla Lasteaed - algkoolPüha küla
94101, Pihtla vald
45 95 618,
elna.ounpuu@mail.ee
Ida - Niidu LasteaedÕie 2
93818, Kuressaare
45 54 419,
helin.vinter@kuressaare.ee
Kihelkonna LasteaedKiriku 2
93401, Kihelkonna
45 46 871,
enda@kih.edu.ee
Kuressaare 1. LasteaedLasteaia 11
93812, Kuressaare
45 33 882,
riina.saar@kuressaare.ee
Kuressaare 2. LasteaedRohu 4
93812, Kuressaare
45 33 356,
lasteaed2@hot.ee
Kuressaare 5. LasteaedSmuuli 13
93811, Kuressaare
45 38 711,
monika.talistu@kuressaare.ee
Kuressaare kesklinna EralasteaedTallinna 12
93814, Kuressaare
45 56 187,
tiia.leppik@mail.ee
Kuressaare 7. LasteaedRanna 38
93815, Kuressaare
45 39 537,
hellekaru@hot.ee
Kaarma KoolNõmme küla
93 823, Kaarma vald
45 29 624,
kaarma.põhikool@mail.ee
Kärla LasteaedPargi 9
93501, Kärla vald
45 42 090,
karlalasteaed@hot.ee
Lümanda LasteaedLümanda
93301, Lümanda vald
45 76 346,
maire.murakas@mail.ee
Mustjala Lasteaed - PõhikoolMustjala
93601, Mustjala vald
45 79 710,
malve@mustjala.edu.ee
Orissaare Lasteaed "Päikesekiir"Kuivastu mnt. 34a
94601, Orissaare
45 45 528,
saidakuusk@hot.ee
Pärsama LasteaedPärsama
94201, Leisi vald
45 73 739,
parsamakl@tt.ee
Salme LasteaedAia 3
93201, Salme vald
45 71 548,
maret.seeman@mail.ee
Torgu Lasteaed - AlgkoolIide
93101, Torgu vald
45 70 434

Tornimäe Lasteaed

Tornimäe
94501, Pöide vald
45 94 472,
lea.peet@mail.ee
Valjala LasteaedValjala
94302, Valjala vald
45 49 597,
marina.tamm@valjala.ee
Kahtla Lasteaed - PõhikoolKahtla
94401, Laimjala vald
45 94 327,
kahtlakool@mail.ee
Muhu LasteaedLiiva,
94701 Muhu vald
45 98 578,
reet.hobustkoppel@mail.ee


Lasteasutuste pedagoogilise kaadri haridustase on järgmine:
lasteaiajuhatajaid on kokku 23, neist;
kõrgharidusega 10 s.o 43,5%
kesk - eriharidusega 13 s.o 56,58%
juhataja asetäitjaid õppe - kasvatusalal on kokku 7, neist;
kõrgharidusega 4 s.o 57,1%
kesk - eriharidusega 3 s.o 42,9%
lasteaiaõpetajaid on kokku 163, neist;
kõrgharidusega 25 s.o 15,3%
kesk - eriharidusega 123 s.o 75,5%
muu kesk - eriharidusega 15 s.o 9,2%

Õppe - kasvatustegevuse üldeesmärgiks maakonna lasteaedades on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva elu vastu, arvestatakse laste iseloomu, võimeid, oskusi, kodust olukorda ja arengu potensiaali.
Enamuses lasteaedades kasutatakse üldõpetuse tööviisi.
Eralasteaias "Kõige Suurem Sõber" on õppe - kasvatustöös aluseks võtnud Waldorf - lasteaedade õppekava ning Kuressaare I Lasteaed (tel. 45 33 882) ja Salme Lasteaed (tel. 45 71 548) on liitunud projektiga "Hea Algus".
Lasteaedade tegevus on perekondadele avatud.
 
 

Sündmused / Events

<<  Juuli 2018  >>
 Es  Te  Ko  Ne  Re  La  Pü 
      
     
Saaremaa huvitavaim vaatamisväärsus on:
 
Bänner

Ilm Saaremaal