Käesoleval ajal on maakonnas kokku 14 nn. külalissadamat ja nende arv lähiajal kasvab. Euroopa fondide toel on Saaremaa sadamate olukord jõudsalt paranenud. On taasavatud mitmeid vahepeal mitte avalikku kasutust leidnud paadisadamat. Perspektiivis on Saare maakonnas kuni 30 meresõidus arvestatavat randumiskohta (meresadamad ja rannasadamad). Paadisadamatel ja lautritel on ainult kohalik tähtsus.

Maakonna rannajoonel, mis on üle 1 200 km pikk, paiknevad ligi 100 arvestatavat randumiskohta, kus ühel või teisel määral toimub merele minek ja tulek, ning on olemas teatavad rajatised ohutuks randumiseks ja seismiseks.

 

Maakonnas kasutusel olevad mere, ranna ja paadisadamad:

Meresadamad (üle 3,5 m sügav)  Top
Roomassaare sadam (Kuressaare linna lähedal)
Saaremaa sadam (Mustjala vald)
Veere sadam (Kihelkonna vald)
Kuivastu sadam (Muhu vald)
Triigi sadam (Leisi vald)
Mõntu sadam (Torgu vald)
Rannasadamad (2 - 3,5 m sügavad) Top

Kuressaare jahisadam
Ringsu (Ruhnu) sadam (Ruhnu vald)
Abruka sadam (Kaarma vald)
Lõunarand (Muhu vald;  süvis kuni 2.2m)
Kaunispe sadam (Torgu vald)
Papisaare sadam (Kihelkonna vald)
Nasva sadam
(Kaarma vald)
Orissaare sadam (Orissaare vald)
Kõiguste sadam (Laimjala vald)
Vätta (Kärsa) sadam (Pihtla vald)
Turja sadam (Valjala vald)
Lalli sadam (Muhu vald)

Paadisadamad (1 - 2 m sügavad) Top
Kungla sadam (Valjala vald)
Koguva sadam (Muhu vald,  süvis kuni 1,8m)
Soela sadam (Leisi vald)
Lõmala sadam (Salme vald)
Võrkaia sadam (Muhu vald)
Atla sadam (Lümanda vald)
Läätsa sadam (Salme vald)
Salme jõesadam
Seanina sadam (Muhu vald)
Vilsandi - Vikati (Kihelkonna vald)
Jaagarahu sadam (Kihelkonna vald)
Varese sadam (Mustjala vald)
Rannaküla sadam (Orissaare vald)
Kõrkvere (Pae) sadam (Pöide vald)
Saareküla (Luhina) sadam (Laimjala vald)
Ruhve sadam (Laimjala vald)
Muratsi sadam (Kaarma vald)
Pallasmaa jahisadam (Muhu vald)

 

Neile lisandub veel umbes 100 lautrit (sügavus ca 1 m) ja lautrikohta ( sügavus alla 1 m).

roomassaare jahisadam
Rahvusvaheliseks liikluseks on avatud: Top  
Roomassaare sadam 58°12.80' N  22°30.50' E
Nasva sadam 58°12.80' N  22°23.76' E
Veere sadam 58°27.67' N  22°03.12' E
Kuivastu sadam 58°34.41' N  23°23.78' E
Mõntu sadam 57°56.94' N  22°07.63' E
Ringsu (Ruhnu) sadam 57°46.80' N  23°16.30' E
Saaremaa sadam

58°32.40' N  22°14.40' E