Kuressaare on kujunenud Liivi lahe ääres Põduste jõe suudmes asunud muinassaarlaste tugi- ja kauplemiskohale. Pärast saksa-taani vallutusi 1230. aastate paiku alustati siin Riia peapiiskopi valduste kindlustamist. XIV sajandil ehitatud ja tänaseni säilinud piiskopilinnuse juurde areneski linn.

Kuressaare sai Riia õiguse ja linna patendi 8. mail 1563. Seda päeva tähistataksegi linna sünnipäevana.

Kuressaare on Saaremaa ainus linn. See on paik, kus linnakultuuri keskel kohtate avatud meelelaadi ja sooja huumoriga saarlasi. Vaatamata kaugusele pealinnast ja saarelisele asendile leiate siit kaasaegse elukeskkonna. Siin on digitaalsed sideliinid, moodsa sisustusega haigla, uus teatrimaja, suvised rahvarohked üritused, heal tasemel teenindus ja imeilus puhkeala.

Erinevalt suurlinnadest on Kuressaare siiski vaikne ja hubane hoolitsetud linnake, kus on saastamata ümbrus ja puhas joogivesi, pole suurtööstuse tahma ega ülepaisutatud linnaliiklust.

Kuressaare on taastamas poole sajandi tagust turismi- ja kuurortlinna mainet.

Kuressaare üheks märsõnaks oli ja on ravimuda. Esimene mudaravila ehitati Kuressaare 1840.aastal. Soomlaste kõrval on ravimuda headuse enda jaoks taas avastamas ka mujalt tulijad. Kuressaare Sanatooriumi aastaringne täituvus ületab Saaremaa hotellide keskmise täituvuse kahekordselt.

Esimene teadaolev turismigrupp tuli Kuressaarde juba ligi 165 aastat tagasi. Kuressaarest sai tuntud suvitus- ja kuurortlinn. Sellest saadik käis aastail 1840-1914 Kuressaare vaatamisväärtustega tutvumas ligikaudse hinnangu järgi 100 000 inimestkülalist. Linnas oli avatud neli konsulaati - Saksa, Hollandi, Rootsi ja Soome. Regulaarne laevaühendus oli Riia, Helsingi, Stocholmi, Pärnu ja Tallinnaga.

Nõukogude võimu kehtestamisega muutusid ka linna arengusuunad. Ühendus välisriikidega katkes ja Kuressaare eksisteerimine rahvusvahelise kuurortlinnana muutus minevikuks. Kuna puhastusseadmeid ei ehitatud, tõi see kaasa Kuressaare lahe reostumise. 1976.aastal suleti Kuressaare lahega külgnevad merelahed suplemiseks.

Seoses heitvete puhastusseadmete valmimisega ja Kuressaare lahe puhastamise algusega 1994.aastal tekkisid eeldused Kuressaare kui kuurortlinna maine taastamiseks. 12. juuni 1999.a. oli taas see päev, mil avati Kuressaare supelrand. Samal aastal taastati jahisadam ja alustati Piiskopilinnuse vallikraavide puhastamist. Puhkealale loodi võimalused mitmete erinevate spordialade harrastamiseks. Need on esimesed tulemused linna puhkeala taastamisel ja Kuressaare muutmisel taas Merelinnaks.

Kuressaare on üks suurima külastatavusega turismikeskusi Eestis. Viimastel aastatel ületab aga turistide arv juba ühe aasta jooksul 200 000. Eriti sageli kuuleb siin soome ja rootsi keelt. Linnas leidub küllaldaselt väikeseid baare, kohvikuid ja võõrastemaju.


Teatakse, et saarlane on endistviisi külalislahke ja heatahtlik mujalt tulnute vastu. Selle eelduseks on Kuressaare looduslik asend, ajalugu, arhitektuur ja inimsõbralik keskkond.

Sotsiaalsfäär areneb kiiresti. Kuressaare koolid on antava hariduse tasemelt kõrgelt hinnatavad. Abituriendid on vabariigis ühed edukamad kõrgkoolidesse pääsejad. 1999.a. avati Kuressaares Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledz. Taas avati Kuressaare Linnateater. Kuressaare on väikseim oma teatriga linn Eestis. 1998.a. valmis linna Päevakeskus. Päevakeskus osutab inimestele mitmeid sotsiaalteenuseid ja on kujunenud eakamate linnakodanike meelis kooskäigukohaks.

1999.a. kroonis edu linna püüdlus ühineda esimese linnana Baltikumist Euroopa "Tervislike linnade" liikumisega.

1998-1999 toimuv annab selget märku, et Kuressaare linn on taastamas sajandi alguses kätte võideldud koha nende linnade seas, mille peamiseks väärtuseks on nende elukeskkond.

Kuressaare on turvaline linn. Siin, nagu ka Saaremaal tervikuna, on vabariigi keskmisega võrreldes ülimadal kuritegevuse tase. Rahvuslikust kooslusest tulenevalt puuduvad konfliktid ja muulaste integratsiooniga seotud probleemid. Saaremaa piirkonnal ja inimestel on hea maine. Suvel on linn kõrghaljastuse tõttu roheline ja varjuline. Linna pindalast üle 4 km² on aedade, parkide ja metsa all.

Linna keskosa on ajalooliselt väärtusliku vanalinna arhitektuuri kaitseala, kus asuvad enamik Saare maakonna ja Kuressaare linna asutusi ning tähtsamaid kauplusi, restoranid ja kohvikud, kultuurikeskus, päevakeskus, teater ja kino. Tööstushooned paiknevad keskusest kirdes, osa linnapiiridest väljas.