Putla puhkekoht asub Kaali külas, Pihtla vallas, Leisi-Kaali maantee 0,3 kilomeetril (suunaviit "RMK puhkekoht"). Puhkealal on infostend, laud ning pingid, samuti parkimisvõimalus kahele autole. Lõkke tegemine on keelatud ning telkimisvõimalus puudub.

Puhkekoha läheduses asuvad Kaali meteoriidikraatrid ja Eesti esimene seenekaitseala.

Liiva-Putla külas on leitud 12 kaitstavat, ohustatud või väga haruldast seeneliiki. Liiva-Putlast pärinevad kolme seeneliigi Eesti esmaleiud. Need on lilla põdramokk (Sarcodon fuscoviolaceus) ja helejalg-põdramokk (Sarcodon leucopus). Kaitsealalt leitud pruun kübarnarmik (Hydnellum ferrugineum) kuulub Eesti punasesse raamatusse. Botaanikud hindavad kõrgelt ka sealset männi-kuuse segametsa, kus kasvavad kõik alalt leitud kaitstavad taimeliigid. Kaitse-eeskirja kohaselt on inimestel lubatud viibida kogu kaitsealal, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi ning pidada jahti, välja arvatud seente korjamine Liiva-Putla sihtkaitsevööndis.