Üügu pank on suurim ja kaunim Muhu pankadest - asetseb 2 km Nõmmkülast kagus. Pank jääb tänapäevasest rannajoonest mõningal määral kaugemale ning rusukaldega kaetud pangajalam paikneb merepinnast umbes 5 - 6 meetrit kõrgemal.

Pangajärsaku pikkus ulatub ligikaudu 300 meetrini. Aluspõhja moodustav jaagarahu lade paljandub siin keskmiselt 5 meetri ulatuses. Profiili ülemine osa koosneb 1 - 3 m paksuselt biohermsest dolomiidist. Kui vaadelda täpsemalt panga profiili, siis märkame, et järsakul paljandub kõrvuti mitu biohermi, mis hiljem liitudes on moodustanud nüüdse suure rahkja pae kõviku. Biohermse dolomiidi all leiame kuni 3 m paksuses väga ebakorrapäraselt lasuvaid plaatdolomiidi kihte. Sügavamale jääv jaani lade on Üügu pangal maetud rusukalde alla. Seda võime jälgida rohkete väikeste allikate abil, mis voolavad välja jaagarahu ja jaani lademe piiril.

Kogu Üügu pank on tugevasti liigestatud väiksemate "pangalahtede" poolt, mis piiravad üksikuid bioherme. Biohermide all lamavates kihilistes dolomiitides leidub rohkesti litoriinamere - aegseid murrutuskuplaid. Neist suuremates võib vabalt püsti seista.

Kahjuks on panka murrutöödega tugevasti lõhutud. Nimelt veeti sealt enne Esimest maailmasõda dolomiiti Peterburi metallurgiatehastele. Seejuures hävitati ka mitmed suuremad murrutuskuplad. Endiste dolomiidimurdude asemed on praegugi selgesti jälgitavad.