Tuiu ehk Nõmme kurisud asuvad Mustjala vallas, Tuiu külas, Nõmme talust 100 - 350 m põhja - loodesuunas metsas, Poka kurisust 600 m põhja pool.

Viie hektari suurusel alal, metsastunud puisniidul on kagu - loode suunas ridamisi neli kurisut, kuhu voolab suurvee ajal vesi Järise järve ümbritsevatest soodest. Ojad suubuvad kurisudesse ida - kagu poolt. Kurisud asuvad Litoriina rannamoodustiste taga.

I kurisu on korrapäratu kujuga, läbimõõduga 10 m ja sügavusega 2 m. Põhjas on kivid, vesi imbub liiva.
II kurisu on samuti korrapäratu kujuga, läbimõõduga 20 m, sügavusega 2,5 m. Põhjas kivid ja muld.
III kurisu on ovaalse kujuga, läbimõõduga 30 m ja sügavusega 3 m. Põhjas kivid ja muld.
IV kurisu on korrapäratu kujuga, pindala 20 x 4O m ja 2,5 - 3 m sügav.
Kurisude neeluvõime on hea. 1975. a. suvel neeldus vett 5 l/s. Siin maa-alla neeldunud veed tulevad allikatena välja Saatsa külas.

Tuiu kurisud on looduskaitse all alates 1973 aastast.