Arvatavati 19. saj. algul ehitatud maja oli tuntud "Meedla uue kojana" ja kuulus von Pollide suguvõsale.

Sajandi lõpus müüdi see hoone Peterburi salanõunikele Ivan Mierzeyewskile suvilaks.

Edasi müüdi maja Kuressaare Eesti Seltsile. Ilus kivimaja maksis hiigelsumma - 12 000 rubla, kuid selts suutis selle kiiresti kokku saada. Üle poole laenati pangast, ülejäänud saadi võlatähtede müügist ning seltsi liikmete ja kohalike majandustegelaste annetustest. Heldeim annetaja oli ettevõtja Johannes Kingissepp.

2. oktoobril 1911 toimus seltsimaja õnnistamispidu. Südalinnas kalli "saksa maja" ostmine tekitas eesti ringkonnas laialdast vaimustust, kasvas rahvuslik iseteadvus, uhkus, eneseusk ja üksmeel.

Juba 1914. aastaks oli Eesti Selts niipalju kosunud, et majale tehti 3500 rubla maksnud juurdeehitus (laiendati saali ja ehitati näitelava).

1916. a. kevadest kuni 1918. a. sügiseni oli kultuuritöö I Maailmasõja tõttu takistatud: hoonesse majutati algul Vene, hiljem Saksa sõjaväelasi, mitmes ruumis oli ajutine vangla, 1918. a. sügisel saksa keskkool.

Väärikas maja on seotud ka revolutsiooniliste sündmustega: 8. märtsil 1917 toimus siin kohalike seltside esindajate koosolek, kus asutati Saaremaa Eesti Ajutine Täidesaatev Komitee, neli päeva hiljem toimus maja ees suur eestlaste miiting, kus rõdult pidas sütitava kõne hilisem peapiiskop H. B. Rahamägi.

Uue hoo sai seltsielu Eesti Vabariigi alguses. 1919. aasta lõpus tegutsesid siin lisaks lauljatele, muusikutele, näitlejatele, sportlastele jt. ka KES - i haridusosakonna raamatukogu ja lugemislaud, nelja aasta pärast avati kino.

1921. a. renditi maavalitsuselt kõrvalasuv krunt ja ühendati see seltsi aiaga avaraks pargiks. 1925. a. ehitati ümber lava, 1930. a. remondi käigus ehitati teatrisaali juurde jalutusruum, 1935 - 36 muudeti ruumijaotust ja seati sisse keskküte.

Traditsioonirikas maja ärkas uuele elule 1990. aastate algul, kui Saaremaa kultuuriinimesed võtsid uuesti üles teatriringkonnas juba eelmisel kümnendil tekkinud mõtte teatrimaja taastamisest.

4. detsembril 1999.a. avati Kuressaare Linnateater.

 

Asutus kannab alates 1.07.2019 nime Kuressaare Teater

Kuressaare Teatri kodulehekülg: https://kuressaareteater.ee/