Kirik koos dolomiidist väravaehitise ja ümbritseva müüriga on arhitektuurimälestisena kaitse all.

1790. a. ehitatud kirik on kolmelööviline, tagasihoidlikus hilisklassitsistlikus stiilis. Huvitav on umbes samast ajast pärinev kolmeosaline värav. Selle peasissekäigust kummalgil pool olevast seinapinnast eenduvad kaks dooria kapiteelidega poolsammast.

Väravaosi seob võlvkaar, mille kohal karniisi all on friis triglüüfidega - motiiv, mis klassitsistlikku stiili võeti üle Vana - Kreekast, kus see oli väga iseloomulik. Seinapinnad on massiivsed. Võlvkaari kaunistavad lukukivid. Mõlemaid väravapooli seob väikese viiluga karniis.

Metallvõrestik on sepise suurepäraseks näiteks. Eriti kaunis on klassitsistlikud ornamendid, nn. rippuvad rätikud.