Ausammas on püstitatud Vabadussõjas (1918 - 1920) langenute mälestuseks.

Samba autoriks on Eesti üks kuulsamaid skulptoreid Amandus Heinrich Adamson (1855 - 1929), kelle tuntumaks tööks on Russalka monument Tallinnas. Oma kunstihariduse sai ta Peterburi Kunstide Akadeemias, mille audoktoriks ta ka hiljem oli. Oma elu erinevatel etappidel viibis ta korduvalt Pariisis ja Itaalias, kus ka valmis antud kuju.

1924. a. moodustati Eesti Seltsi eesvedamisel komitee, kelle tehti ülesandeks jäädvustada sõjas langenud saarlaste mälestus.

Samba ehitamine algas 1927. a. Itaalias, Amandus Adamsoni poolt. Samba avamine toimus 1928. a. 29. juulil. Avasõnad lausus tookordne riigivanem Jaan Tõnisson.

Monumendile lisati hiljem 2 pronkstahvlit 82 vabadussõjas langenud ning 77 haavata saanud saarlaste nimedega.

18. juunil 1941. a. lõhuti ausammas Venemaa NKVD poolt. Skulptuur leiti üles 1941. a. sügisel ja asetati uuesti vanale kohale tagasi.

Teist korda võeti ausammas maha 1945. a. aprillis, kui Vene väed uuesti Saaremaale tulid.

Ausammas viidi vene mereväelaste poolt ära ning arvatakse, et uputati merre, teda leida pole siiani õnnestunud.

Sellel ajaloolisel platsil on olnud ka Saaremaa kuulsa kommunisti - Viktor Kingissepa monument. Tema nime kandis linn aastatel 1952 - 1988.

Saaremaalt, Leisist pärit skulptor Mati Varik (kes oli ka V. Kingissepa monumendi üks autoritest), taastas jooniste järgi pronksist sõjamehe kuju ja 23. juunil 1990. aastal, eestlaste võidupühal, asetati kuju taas omale kohale.