Ravimuda kasutuselevõtmine ja Kuressaare kujundamine kuurortlinnaks, 19. sajandi II poolel, tekitas vajaduse parandada siinseid puhketingimusi.
Linnapea Hugo von der Borgi initsiatiivil rajati 1861. a. endise kalmistu kohale park. Seda sündmust tähistab samas asuv tagasihoidlik põllukividest mälestusmärk.

Kuursaali rajamise idee autoriks peetakse kohalikku apteekerit R. Fliessi, ehituse läbiviijaks oli linna supluskomitee, eesotsas dr. G. Garstensiga. Projekt telliti Kuressaare arhitektilt C. Lorenzonilt. Ehitamisega alustati 1888. a. kevadel.

Uue hoone rajamine parki leidis mitmesugust vastukaja kohalikus pressis. Nii kirjutas ajaleht "Saarlane" 16. mail 1889. a. "Meie uus suplejate lõbu maja (kurhaus) näikse üsna silmnähtavalt valmis saavat... . Eks need ehitised ja lõbustused ole ikka vööraste sakste ja tervise otsijate vastu valmistatud."

Hoone ehitus kestis 8 kuud ja see avati pidulikult 11.(23) juunil 1889. a. Keskosas, nn. valges saalis oli restoran, paremas tiivas suveteater, vasakus tiivas kögiplokk ja kabinetid.

Kuursaal oli avatud ainult suplus hooajal - see oli juuni algusest kuni augusti lõpuni. Teatrisaalis esinesid hooajal peamiselt Saksamaalt saabunud trupid.

Esimese Maailmasõja ajal, 1928. a., oli siin sakslaste poolt ehitatud kitsarööpmelise raudtee jaamahoone, pärast sõda sai Kuursaal tagasi oma endised funktsioonid. Esinejaiks suveteatris said nüüd Eesti Vabariigi paremad lavajõud.

Teise Maailmasõja ajal ja järel kasutati kuursaali peamiselt laoruumidena, vasaku tiiva alumist korrust korteritena, teist korrust alates 1970 - st aastast turistide majutamiseks.

Hoone lagunes pikkamööda, toimus mitu põlengut, kuid linnaelanikud ei matnud kunagi maha mõtet Kuursaali restaureerimise vajalikusest. Mõte sai teoks 1980 - ndate aastate II poolel, koos pargi vanema osa rekonstrueerimisega. Rekonstrueerimisprojekti autorid on arhitektid M. Tääker ja A. Buldas, tööde teostaja Saaremaa Restaureerimisvalitsus.

Kuursaal avati 9. juulil 1988. a. Siin on hubased einestamiskohad, toimuvad kammermuusika -, salongi - ja luuleõhtud, on võimalik pidulikult tähistada sündmusi ja tähtpäevi, korraldada vastuvõtte.

1989. a. anti Kuursaalile Eesti NSV 1988. a. parima ehitise nimetus.