Kuriku pank asub Kihelkonna vallas, tagalahe looderannal, Undva külast idas.
Järsaku pikkus 1,3 km. Paljanduvad Jaani lademe Ninase kihistiku kivimid.

Geoloogiline läbilõige ülalt alla:
0,00 - 1,00 pinnakate
1,00 - 2,36 pruunikashall keskmise - kuni paksukihiline kavernoosne dolomiit. Kavernid põhjustatud peamiselt brahhiopoodide jt. kivististe või nende detriidi väljaleostumise tõttu.
2,36 - 2,76 korrapäratu tekstuuriga kavernoosne biohermne dolomiit; kivimi iseloom väga vahelduv, kohati esineb selles merglipesi. Fossiile rugoosidest, sammalloomadest, tabulaatidest.
2,76 - 3,86 kollakashall paksukihiline peenekaverniline krinoiid - dolomiit. Allapoole rnuutub kivim lubjakamaks, kavernoossus väheneb. Piir lamamiga siirdeline.
3,86 - 4,46 sinakashall jämedetriitne krinoiid-lubjakivi. Kompleksi ülemises osas kivim nõrgalt dolomiidikas.

Dolomiidid esinevad vaid panga keskmises osas, milles mitu väiksemat biohermi - pikkus 2 - 3 m, kõrgus 0,5 - 0,8 m.