Kohtumaja fassaad, Tallinna tn. 19. Linna üks esinduslikumaid hooneid, projekteeritud 1786 aastal, arhitektiks oli V. Richter, ehitatud 1789 - 90, ehituseettevõtja J. Fr. v. Oettingen.

Kahekorruselise krohvitud hoone varaklassitsistlikku fassaadi liigendavad 14 korintose kapiteelidega dolomiitpilastrit, mis ühtses rütmis vahelduvad akendega. Portaali kohal on strukkdekoor girlandidega.

1824. a. ehitati vasakule tiivale ühekorruseline osa, asendati ülikõrge punasest kivist murdkelpkatus madala kelpkatusega ning kaotati katuse keskkohta krooninud ornamendiga astmik - frontoon.

Algne põhiplaan oli barokne. Hoone keskel oli avar vestibüül, kust algas lai kolme marsiga trepp. Ruumid paiknesid anfilaadselt kahel pool keskkoridori.

1853 ehitati interjööri ümber, muudeti ka treppi (arhitekt Adamsohn). 1895 ehitati I korrus osaliselt ümber vanglaks. Hiljem asusid hoones politseivalitsus ja pank. Hoone sai tublisti kannatada II Maailmasõjas, säilis vaid peafassad. Pärast sõda hoone taastati, misjärel oli pikka aega sõjaväe valduses.

Praegu asub hoones TalTech Eesti Mereakadeemia Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (SCC).