Asukoht: Kaarma ja Kärla valdade piiril, Kaarmise külast loodes ja Jõempa külast kagus.

Väga suur ja ainulaadne karstijärvikute ja -lehtrite poolest.

Haarab Kaarmise järve, Anepesa oja (Järambi jõe) alamjooksu ja Kärla jõe ülemjooksu. Kuni 0,5 km laiune ja enamasti alla 1 m sügavune rohtunud kaldavööndiga järv jääb karstiala kaguossa.

Järv on osaliselt karstinõos, mis on ummistunud. Kraavidest sisse- ja väljavool on vaid kevadel.

Järv toitub sademetest ja väikestest allikatest. Loodest voolab karstialale Anepesa (Järambi jõgi), mis suvel kuivab.

Lääneservalt algab Kärla jõgi, mille ülemjooks on samuti suvel kuiv.

Kogu alal on pinnakate väga õhuke, esineb hulgaliselt madalaid mitmesaja meetri pikkuseid karstinõgusid, mille põhjas leidub väikeseid vett neelavaid lohke ja lehtreid. Nõgudest läänes, süvendatud Kärla jõe ülemjooksul, esineb kurisude ala, millede laius ulatub 5 m-ni ja sügavus 0,5-1 m.

Kogu karstiala on Kärla jõe toitealaks. Lindude ja metsloomade elupaik. Esineb taimeharuldusi.