Saaremaa loodus väärib külastamist aastaringselt. Kevadel saabuvad siia tuhanded rändlinnud,kes meie rannikule ja laidudele pesitsema jäävad. Sügisel sobivad meie alad põhjast lõunasse lendavatele lindudele toitumiseks ja puhkuseks.

Tohutusuurte linnuparvede jälgimine on eriline ja unustamatu elamus. Olete oodatud nautima metsikut loodust ja imekaunist rannajoont ning tutvuma meie linnustikuga.

Saaremaalt lendab rände ajal üle tuhandeid veelinde ja värvulisi. Rannikumadalikud, sood ja rabad ning asustamata laiud ning lahesopid pakuvad neile küllaga häid ja turvalisi pesitsuspaiku. Suvel saab jälgida, kuidas vanalinnud poegi kasvatavad ja õpetavad. Rannikul võib juhtuda, et kohtate kaldavees uudishimulikke hülgeid. Võtke aeg maha ja tunnetage ennastki osana loodusest!

Lindude vaatlemine on meil järjest populaarsemaks harrastuseks muutumas. Hoogustunud on ka üksteisega mõõduvõtmine – koostatakse igasuguseid liiginimekirju ja edetabeleid ning korraldatakse võistlusi. Kõige populaarsemateks liiginimekirjadeks on riikide ja kalendriaasta nimekirjad.

Taustainfoks seda, et Eestis on kokku registreeritud 384 linnuliiki, kellest 210 on regulaarsed haudelinnud, ülejäänud on enamasti läbirändajad või talikülalised, aga umbes 115 liiki on eksikülalised, kes satuvad meile väga harva. Aktiivne linnuvaatleja, kes külastab kogu aasta jooksul regulaarselt parimaid linnuvaatluspaiku üle Eesti, registreerib aastaga umbes 220-230 linnuliiki, kõvasti vaeva nähes võib kokku saada 250 liiki ja hea õnne korral võib tulemus ületada 260 liigi piiri.

Lisainformatsiooni linnuliikide ja -vaatluste kohta leiab Eesti eLurikkuse andmebaasist.

 

Linnualad ja linnuvaatlustornid Saaremaal

 

Sõrve säär- Saaremaa edelanurgas olev Sõrve säär ja sealne linnujaam on üks parimaid linnuvaatluskohti Eestis, aga vaatamata sellele ei ole viimastel aastatel lindude vaatlemine seal olnud enam nii aktiivne, kui 1990-ndate lõpus või 2000-ndate esimesel poolel. Tundub, et paljud linnuvaatlejad on teisi rändevaatluskohti avastama suundunud.

Muret teeb ka asjaolu, et viimastel aastatel on turistide ja surfarite rohkus Sõrve säärel vaatlemist segama hakanud – linnud peletatakse lihtsalt kaugemale. Sõrve linnujaama tegemisi korraldab Viron Lintuseura ja linnujaamas toimuva kohta leiab infot Sõrve linnujaama päevaraamatust.

Linnulahe vaatetorn(pildil)- Torn paikneb Linnulahe kirdeservas ja sinna pääseb Tuulte Roosi linnaosast lasteaia tagant mööda laudteed. Kuressaare linna kaardil on vaatlustorn ja isegi laudtee kenasti ära märgitud. Linnulahe vaatetornist on vaadeldav ornitoloogilise kaitseala Linnulahe veeala ja linnustik.

Loodenina vaatlustorn- Torn paikneb 3 km kaugusel Kuressaarest (Kuressaare-Sõrve maanteel). Tegemist on hea mereäärse linnu- ja loodusvaatluspaigaga Loode tammiku lähistel. Tornini jõudmiseks tuleb matkata läbi Loode tammiku.

Roomassaare vaatlustorn- Kuressaare lennuvälja vahetus läheduses asuv loodus-linnuvaatlustorn valmis 2009 aastal. Torn asub Kuressaare linnaparki ja Roomassaare sadamat ühendava kergliiklustee ääres. Seega pääseb tornini kas jalgsi või jalgrattaga. Siit on vaadeldav Kuressaare lahe veeala, laevatee jahtsadamasse, Kuressaare linn, Roomassaare sadam, Nasva sadam, Vahase ja Loode tammik.

Põduste luha loodus- linnuvaatlustorn- Põduste luha tornist on vaadeldav tihti üleujutatav Põduste (Tori) jõgi ja luht oma linnustikuga. Lisaks avaneb suurepärane vaade Kuressaare golfiväljakule. Tornini pääseb nii ajaloolise Suure Silla (Kihelkonna maantee) juurest jõe parem kallast kaudu kui ka Sääre maanteelt, silla kõrvalt viiva laudtee kaudu. Tornini jõuab ka golfiväljakult viimaste elamute juurest läbi lepiku viiva jalgrada pidi.

Vilsandi rahvuspark- Vilsandi Rahvusparki kuuluvad  üle saja linnurikka  saare, hülgelesilad, kalakoelmutega lahed ja erinevad rannamaastikud Saaremaa lääneosas . Suurim ja huvitavaim on Vilsandi saar. Säilinud on rikas merega seotud pärandkultuur.

Vilsandi rahvuspargis Kuusnõmme poolsaare tipus  asub rannikuäärne Käkisilma vaatetorn, kus avaneb kaunis vaade Vilsandi rahvuspargi Kihelkonna ja Kuusnõmme lahtedele ja saarestikule.

Viidumäe Looduskaitseala- Viidumäe metsades, soodes ja niitudel hakkab looduseuurijatele kõigepealt silma kohalik taimeriik. Praeguseks on siin teada ligi 700 soontaimeliiki, nende seas 59 kaitsealust haruldust. Üle 50 aasta tagasi rajatud looduskaitseala on aga tänaseks igakülgselt uuritud ja selle käigus leitud väga palju erinevate elustikurühmade esindajaid, näiteks 675 suurliblikaliiki, 660 seeneliiki, üle 200 ämblikuliigi, 91 haudelinnuliiki, üle 230 sambla- ja üle 230 samblikuliigi. Seda loetelu saaks veel pikalt jätkata.

Looduskaitsealal asub ligi 30 m kõrgune Rauna vaatetorn, mille tipust avaneb kaunis vaade üle kogu Lääne -Saaremaa.

Tagamõisa hoiuala asub Kihelkonna vallas ja on hallpõsk-püti, kühmnokk-luige, väikeluige, hallhane, piilpardi, sinikael-pardi, haha, kirjuhaha, auli, sõtka, väikekoskla, rohukoskla, merikotka, roo-loorkulli, kanakulli, raudkulli, hiireviu, rukkiräägu, sookure, liivatülli, algi, krüüsli, nõmmelõokese, vööt-põõsalinnu ja punaselg-õgija elupaigaks. Undva ninas, Undva panga läheduses on olemas ka vaatetorn lindude ja looduse vaatlemiseks.