Linnusesta ja sitä ympäröivästä taajamasta Kihelkonnan puoleen pääsemiseksi tuli ylittää Põdusten joki, mihin ennen käytettiin kolmea kohtaa.

Ensimmäiset tiedot jokea ylittävästä sillasta ovat peräisin vuodelta 1650.

Luultavasti 1820 korvattiin puurakenteinen silta kivisellä, joka tunnetaan Suursiltana.

Viron yksi suurimmista, pitkemmistä ja vanhemmista kivisilloista on arkkitehtuurisen suojelun alla. Sen korjaustyöt aloitettiin 1990.