Järve rand kulgeb piki Sääre maanteed maantee ja mere vahel, 8 km Kuressaarest.

Luidestunud rannik 2-4 m (kohati 6-8 m) kõrguse aktiivse rannaastanguga. Luited moodustavad ebamäärase kujuga madalate küngaste rühmasid. Kogu ala on kaetud männimetsaga. 1,5 ha on kasutusel supelrannana.

Kogu rannavöönd on geoloogiliselt noor: nii luidete teke, kui ka nende abrasioon mere poolt algas siin Hilis-Holotseenis Limnea mere ajal. Praeguseks on luidete teke peaaegu lakanud.

Olenevalt veeseisust, rand kas stabiliseerub või rannaastang taandub. Nende arengutendentside vaheldumist on uuritud juba 60-ndatel aastatel. Sama protsess jätkub ka praegu.

Liiva-kruusarand astangu ees on keskmiselt 10-15 m lai. Rannadünaamika selgitamiseks on uuritud ka veealust rannanõlva ja setete liikumist enne rannale jõudmist.