Üldinformatsioon Prindi

 

Pindala 2922 km² ( 6,5% Eesti pindalast)
Haritav maa 570 km²
Suuremad saared Pindala
(km²)
elanikke
(% maakonnast)
Saaremaa 2673 km² 94,1%
Muhu 201 km² 5,5%
Ruhnu 11,4 km² 0,2%
Abruka 8,8 km² 0,1%
Vilsandi 8,8 km² 0,1%
Peamised usutunnistused luterlus, õigeusk ja baptism
Kliima pehme, mereline
Keskmine õhutemperatuur suvel +19°C
talvel -1°C
Aastane sademete hulk 509 mmEestis on 1502 saart ja laidu, neist valdav osa Läänemeres ning mõned Peipsi järves. Saared võtavad enda alla 9% Eesti maismaa pindalast. Kogukonnaga püsivalt asustatud saari on 12.

Saaremaa koos Muhumaaga ja Hiiumaa koos Kassariga on vähemalt Eesti mõistes suured saared, nendele lisaks on kogukondadega asustatud veel Kihnu, Vormsi, Ruhnu ja Piirissaar (saarvallad); Prangli, Abruka, Vilsandi ja Manilaid (suuremate valdade saarelised osad). Üksikud alalised elanikud on Naissaarel, Vahasel, Kesselaiul, Aegnal ja ehk veel mõnel saarel ja laiul.