Kirikud, kogudused PrindiKirikud on olnud traditsioonilised valla vaimseks ja kultuuriliseks keskuseks. Kirikuhooned on väärtuslikud kontserdipaigad, kus on võimalik kohalikule inimesele ja ka külalistele pakkuda heal tasemel muusikat.

Mitmetes Saaremaa kirikutes toimuvad juba mitmendat aastat traditsioonilised muusikaüritused: • Kihelkonna kirikumuusika päevad, • Mustjala muusikapäevad, • Karja kiriku - ja kihelkonna päevad, kuid igal aastal toimuvad kontserdid ka erinevates Saare - ja Muhumaa kirikutes, kus esinevad professionaalsed muusikud Eestist ja kaugemaltki.

Ülesaaremaalise tähtsusega on iga - aastane Valjala vaimulik laulupäev.

Suveti on Saaremaad külastavatele turistidele avatud meie keskaegsed kirikud: Karja, Valjala, Muhu, Kaarma, Kuressaare jt.

Kogudused on ilmutanud head tahet ja aktiivsust, et organiseerida järelvalve kirikuhoonete ja nendes olevate väärtuste üle.