Tagasi pealehele / Back to Main

Jurna Talu rohelise energia projekt.

Jurna Talu on Saaremaal maapiirkonnas asuv majutus- ja toitlustusteenust pakkuv väikeettevõte, kes on tegutsenud alates 1996 aastast-seega juba 22 aastat. Turundust oleme oma perefirmale teinud paljudel turismimessidel Soomes,Lätis,Leedus,Venemaal,Saksamaal. Aktiivse turundustegevuse tulemusena on meil rohkelt kliente üle maailma.

Pikaaegne tegutsemine on andnud meie perefirmale teatud professionaalsuse ja ka julguse edasi liikuda. Majutus- ja toitlustustegevuse kõige suurem kulu on elektrienergia. Lahenduse leidsime taastuvenergia rakendamisel.

Sel aastal saime heakskiidu PRIA meetmele maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetusele päikesepaneelide paigaldamiseks. Nüüdseks paigaldatud 10.8 KW päikesepaneele, mis katab meie turismitalu vajadusest ligikaudu 40%. Vabaneva raha saame suunata taas turundusse, et rohkem kliente tee meie turismitallu leiaks. Järgnevaks eesmärgiks taastuvenergia vallas on paigaldada veel 10-15 kw võimsusega päikesepaneele, et katta turismitalu vajadus päikeseenergiaga juba 80-90 % ulatuses.Jurna Green Energy project.

We are a small rural business at island Saaremaa that has offered accommodation and catering since our establishment in 1996. We have been marketing for our family run business at many tourism fairs in Finland, Latvia, Lithuania, Russia, Poland and Germany. Due to our very active promotion, we have gained clients from all over the world.

Having been established for many years, we are now taking a forward thinking professional approach towards renewable energy. We are confident that our customers will support this endeavour. The largest expense associated with offering accommodation and catering to our customers is electrical supply. However, we have found the answer within renewable energy.

In 2017 we were approved for funding by PRIA, to install a solar panel bank for our rural tourist based service industry. Currently, we have installed 10.8Kw value of solar panels, which covers approximately 40% of our business electrical needs. The next potential phase in converting to renewable energy is to install a further 10-15Kw value solar panels, so that we could in future cover up to 80-90% of our electric needs. The funds we save by using green renewable energy resource we can again put back towards marketing to introduce further clients to our business.